logo
Hem     Kontakt     

Kommunikation

Livet idag liksom arbetslivet idag innebär mer samarbete mellan olika människor än någonsin. God kommunikation är en nyckel till framgång i vilken verksamhet du än bedriver. Olika människor kommunicerar på olika sätt och god kommunikation innebär därför olika saker för olika människor. Vår unika kurs, Kommunikation för effektivare samarbete, med MindMe Personality, tar hänsyn till detta och ger dig en djup inblick i hur du själv och andra fungerar och kommunicerar.

Kurs: Kommunikation för effektivare samarbete med MindMe Personality

Programmet vänder sig till dig, som vill lära dig modeller för mer effektiv och resultatinriktad kommunikation med människor med olika personligheter Du kommer förändra din egen kommunikationen och uppnå bättre relationer med andra samtidigt som du förstår andra bättre. Därigenom når du ett effektivare och mera lönsamt professionellt och privat liv.

Personlighetsanalysen MindMe Personality hjälper dig att kommunicera utifrån din och mottagarens personlighet. Du får ett verktyg utvecklat från den moderna hjärnforskningen som hjälper dig och dina medarbetare att utveckla såväl er interna som externa kommunikation. Kommunikation utifrån verktyget MindMe Personality hjälper alla i organisationen att jobba mot gemensamma mål genom att kommunikationen blir individanpassad efter varje individs personlighet och kommunikationsstil. MindMe Personality är dessutom ett utmärkt verktyg vid årliga utvecklingssamtal.

Efter utbildningen kommer du att finna det lättare att:

  • Kommunicera med andra människor utan aggressioner
  • Samarbeta med andra
  • Styra kommunikationen så att den blir mer resultatinriktad
  • Slappna av i förhandlingssituationen
  • Bli mer kreativ i din kommunikation


© Curomed Utbildning AB - alla rättigheter förbehålls.

Curomed Utbildning AB | Håkmark 213 | 905 91 Umeå
E-post info@curomed.se | Tel 070-287 17 08 | Kontakt